Sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. Ezen kívül média-, hirdető- és elemző partnereinkkel megosztjuk a weboldal használatodra vonatkozó adatokat, akik kombinálhatják más olyan adatokkal, amelyeket más, általuk használt szolgáltatásokkal együtt adtál meg. Az adatvédelmi szabályzatunkban további információkat találsz a sütikről.
Termékek Menü

KitchenAid aprító hírlevél nyereményjáték szabályzata.

Nyerj KitchenAid aprítót”  KitchenAid Aprító piros 5KFC3515EERNYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA                                                                                   

 

1.  A „Nyerj KitchenAid aprítót nyereményjáték (későbbiekben Játék) szervezője a HPH Special Kft. (későbbiekben Szervező), székhely: 4002 Debrecen Tormay B.u.36/b  adószám: 12549502-2-09. cégjegyzékszám 09-09-007592. 

 

2. A játékban részvevő és abból kizárt személyek

2.1. A Játékban részt vehet minden olyan természetes, aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a Játék kezdetéig, azaz 2017. július 08-ig betöltötte 18. életévét (későbbiekben Résztvevők).

2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító, Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozók.

2.4. A Résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági igazolványban szereplő adatokkal.

 

3. A játék időtartama

3.1 A Játék 2017. július 08. 00:00:00 órától 2017. szeptember 17. 23:59:59 óráig tart. A Játék időtartamának lejártát követően történt feliratkozások érvénytelenek.

 

4. A játékban történő részvétel feltétele

4.1. Játékban részt vehet minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki a www.konyhaluxnet.hu hírlevelére feliratkozott és a nyereménysorsolás pillanatában is szerepel a feliratkozók között.

4.2. A játékban nem vesz részt, aki a nyereménysorsolásig leiratkozott a hírlevélről.

4.3. Szervező más részvételi módot nem fogad el.

4.4. Egy személy csak egy feliratkozással vehet részt a Játékban.

 

5. Díjak és a sorsolás időpontja, menete

5.1. Szervező a Játék befejezését követően, a Játékban érvényes feliratkozással rendelkező Résztvevők között 1 db KitchenAid 5KFC3515eer Aprítógép(cikkszám: 23004536 (továbbiakban Nyeremény) sorsol ki 26.990- Ft bruttó értékben.
A sorsolás alkalmával további két pótnyertes kerül kisorsolásra. Sorsolás időpontja: 2017. Szeptember 20. 12 óra. A sorsolás helyszíne: 4026 Debrecen Vendég u. 84 (Szervező telephelye)
A sorsolás a fenti helyen és időpontban nyilvánosan történik random számgeneráló programban történő sorsolással.

5.2. Nyeremény más termékre vagy készpénzre át nem váltható.

5.3. A nyeremény jótállása és szavatossága megegyezik a termék normál vásárlásakor aktuális idejével.

 

6. A nyertes értesítése, kihirdetése, a nyeremény átvétele, nyereményadó

6.1. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségen, e-mail-ben értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 2 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén soron következő pótnyertesek kerülnek kiválasztásra, a sorsolás sorrendjében. Amennyiben a két pótnyertest sem sikerül értesíteni, vagy nem veszik át a nyereményt, akkor a nyeremény elvész.

 6.2. A nyertes nevét, a sorsolást és adategyeztetést követően a HPH Special Kft. a Facebook oldalán is bemutatja (http://www.facebook.com/konyhaluxnet).

6.3. A nyertes beazonosítása, megállapítása az e-mail címe alapján történik. 

6.4. A Szervező a nyertesek névsorát a Facebook oldalon (http://www.facebook.com/konyhaluxnet)  hozza nyilvánosságra, a sorsolást és adategyeztetést követően, illetve 06 (52) 535-111 telefonszámának segítségével teszi elérhetővé.
A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve jelenik meg. A nyertesek névsorát a soron következő hírlevélben is megjeleníti a Szervező.

6.5 A nyereményt terhelő adót a magyar törvényeknek megfelelően a Szervező fizeti, a Nyertesnek ilyen irányú kötelezettsége nincs. A nyertesnek meg kell adnia a személyes adatait ( név, lakcím )


7. Vis major

7.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

7.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

7.3. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.

7.4. A vis major esetet a www.konyhaluxnet.hu weboldalon kell megjeleníteni.

 

8. A játék megszűnése

8.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.

 

9. Személyi adatok védelme

9.1. A Játékban való részvétel ténye igazolja, hogy minden részvevő feltétlen módon elfogadja, hogy a személyes jellegű adatait nyerés esetén nyilvánosan közöljék, és a Szervező használja reklámcélra, elsősorban hírlevél küldésére.

9.2. A Játékban való részvétel révén a részvevők feltétlen módon elfogadják, hogy a személyes azonosítói adataikat adatbázisban tárolják, és a Szervező és alvállalkozói felhasználhatják utólag, hasonló alkalmakkor közvetlen vagy közvetett marketing célra, a törvény által megkövetelt adatok közléséhez, a díjak kiadásához, stb.

9.3. A résztvevők a személyi adatok felhasználásához vagy bármely információ vagy levelezés átvételéhez való jogot bármikor visszavonhatják írásos kérés révén, amelyet a Szervező címére küld meg, vagy a hírlevélről leiratkozással

9.4. A szervező mindenkori adatvédelmi és adatkezelési szabályzata elérhető illetve PDF formátumban letölthető.

 

10. Viták

10.1. Az esetleges viták esetében a feliratkozás érvényességére vonatkozóan, a Szervező rendelkezése végleges.

10.2. Játékban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.

10.3. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint ha ez nem lehetséges, a viták elrendezését a debreceni illetékes bíróság döntésére bízzák.

10.4. Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani, és ezt az www.konyhaluxnet.hu  oldalon nyilvánosságra hozni.

 

11. Egyéb rendelkezések

11.1 A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása érdekében.

11.2 A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni a résztvevő e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg. Szervező meghozza az intézkedéseket a Játék megfelelő lebonyolítása érdekében, viszont nem vállal felelősséget a résztvevők elégedetlenségeiért, reklamációiért, amelyek nem az érvényben levő törvények megszegését célozzák.

11.3 Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertes nem kapja meg a Szervező által felajánlott Nyereményt, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt és Nyertes tevékenységei és/vagy nem-tevékenységei miatt.

11.4 Szervező jogában áll, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa a Játék alatt, azzal a megjegyzéssel, hogy az esetleges módosításokat a Szervező a részvevők és a közönség tudomására hozzák legalább 24 órával azelőtt, hogy érvénybe lépne a www.konyhaluxnet.hu oldalon

A Kampány szervezője: HPH Special Kft. 2017. július 07.