Sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. Ezen kívül média-, hirdető- és elemző partnereinkkel megosztjuk a weboldal használatodra vonatkozó adatokat, akik kombinálhatják más olyan adatokkal, amelyeket más, általuk használt szolgáltatásokkal együtt adtál meg. Az adatvédelmi szabályzatunkban további információkat találsz a sütikről.

Instagram nyereményjáték szabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT 
Konyhaluxnet Webáruház (HPH Special Kft.)
2022.11.04-2022.11.20 között zajló Instagram nyereményjátékához 

A játék időtartama: 2022.11.04 10:00 - 2022.11.20 23:59 
A sorsolás időpontja: 2022.11.21 10:00
A sorsolás gépi sorsolás útján kerül lebonyolításra. A sorsolás nem nyilvános.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE: 
A Játékos eleget tesz a nyereményjáték posztban leírt kérésnek, vagyis követi a Konyhaluxnet Webáruház Instagram oldalt, lájkolja a bejegyzést és az azt megelőző három posztot, valamint kommentben írj egy emojit.
A pályázatok érvényességének és helyességének ellenőrzésére és eldöntésére a Kiíró jogosult.

A JÁTÉK LEÍRÁSA:

ŐSZI NYEREMÉNYJÁTÉK 

Szeretnénk kedveskedni számotokra pár izgalmas ajándékkal, ezért hoztunk nektek egy kis nyereményjátékot!

Na de mit nyerhetsz pontosan?
• 1 db Samsung feliratú kötényt
• 1 db Electrolux szakácskönyvet

Mit kell tenni, hogy részt vehess a sorsolásban?
1. Kövesd az Instagram oldalunkat! 
2. Kedveld ezt a posztot és az ezt megelőző három bejegyzésünket!
3. Írj egy emojit ez alá a poszt alá kommentben! 

Egy szerencsés nyertest sorsolunk, azok között, akik teljesítik a megadott feltételeket. 
A sorsolás dátuma: 2022.11.21 10:00
Egy személynél csak egy kommentet veszünk figyelembe!
A nyereményjáték semmilyen módon nem szponzorált az Instagram átlal, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az Instagram a játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A nyereményjáték szabályzat webáruházunk blogjában érhető el: https://konyhaluxnet.hu/blog/instagram-nyeremenyjatek-szabalyzat-361

#nyereményjáték #nyeremenyjatek #nyeremény #nyeremeny #szakácskönyv #kötény 
 

TÖBB ALKALOMMAL IS KOMMENTELHET A NYEREMÉNYJÁTÉK IDEJE ALATT?
Amennyiben Játékos több kommenttel pályázik, első kommentjével vesz részt a játékban, és kommentjei számától függetlenül egyszeres eséllyel vesz részt a sorsoláson. Visszaélés gyanújának esetében a Kiírónak jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. 

MILYEN INSTAGRAM PROFILLAL LEHET RÉSZT VENNI A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN?
Kiíró a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. Kiíró kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Instagram profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja.
A Játékból – a Kiíró megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. 

Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják Cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Kiírónak okoztak.

A NYEREMÉNY LEÍRÁSA: 
A nyereményjáték ideje alatt egy 1 db Samsung feliratú kötényből és 1 db Electrolux szakácskönyvből álló csomag kerül kisorolásra, az érvényes választ beküldők között.
Az ajándékokat 30 napon belül postai úton juttatunk el a nyertesnek.
A nyeremény másra átruházható, de készpénzre át nem váltható. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget és a postaköltséget a Kiíró viseli, azonban az egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik. 

A NYEREMÉNYSORSOLÁS KÖZZÉTÉTELÉRŐL:
A Kiíró a nyertesek névsorát a Konyhaluxnet Webáruház Instagram oldalon a játék alatt kommentben is, és külön posztként közzétéve hozza nyilvánosságra a sorsolást követő 6 napon belül. 

A NYEREMÉNYSORSOLÁST KÖVETŐ KOMMUNIKÁCIÓRÓL:
A nyertes Játékos köteles az eredményhirdetést követő legkésőbb 72 órán belül jelezni az Konyhaluxnet Webáruháznak a kisorolás tényét - Instagram privát üzenetben - és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, e-mail cím, magyarországi kézbesítési cím, telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. A nyertes személy nem jelentkezése esetén a nyeremény nem kerül újbóli kisorsolásra.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
A játékban kizárólag cselekvőképes, 18 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt.
Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.
A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.
A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
a) nevét, lakcímét, Instagram ID-ját a nyeremények átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és Megbízottjai a Játék lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
b) feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a tárgyi nyeremény átadását igazoló postai szelvényen vagy az átadást igazoló más dokumentumon szereplő személyes adatait (nevét, lakcímét) a Szervező jelen Játék lebonyolítása során, illetve adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.
c) tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.
d) A nyereményjáték lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrizzük meg. 
e) nyertesség esetén profilnevüket és Instagram profilképüket a Kiíró minden további
feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a
www.instagram.com/konyhaluxnet/
f) Adatkezelő: HPH Special Kft
Székhely: 4026 Debrecen Vendég utca 84.
Levelezési cím: 4029 Debrecen Faraktár u.22.
Telefonszám: +36 52 879 079
Email cím: info@konyhaluxnet.hu

Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: HPH Special Kft
Székhely: 4026 Debrecen Vendég utca 84.
Levelezési cím: 4029 Debrecen Faraktár u.22.
Telefonszám: +36 52 879 079
Email cím: info@konyhaluxnet.hu

A JÁTÉKOS SZEMÉLYI ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL:
Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az
adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:
a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),
b) személyes adatai helyesbítését, és
c) személyes adatai törlését (zárolását).
Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).
Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára.

Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELT KIZÁRÓ TÉNYEZŐK:
•    A Kiíró kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Kiíró semminemű felelősséget nem vállal.
•    Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
•    Ha a Játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal.
•    A Játékos az Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy az instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal (Meta Platfroms, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Kiíró részére történik.
•    Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a www.instagram.com/konyhaluxnet/ Instagram oldalon, az adott játék felhívó bejegyzésében közzétett linken keresztül érhető el.


További információk ITT KÉRHETŐEK: 
HPH Special Kft
Székhely: 4026 Debrecen Vendég utca 84.
Levelezési cím: 4029 Debrecen Faraktár u.22.
Telefonszám: +36 52 879 079
Email cím: info@konyhaluxnet.hu

Az oldal tetejére